Photo by Markus Winkler on Unsplash

Bulut bilişim teknolojisi, bulut bilişim hizmetlerinin sunulmasını sağlayan bilgi işlem bileşenlerini (donanım, yazılım ve altyapı) ifade eder:

Bulut sistemi kullanıcıları, bilgi işlem iş yükünü uzak bir konuma kaydıran bir bilgi işlem modelini temsil eden web tarayıcılarını kullanarak bilgi işlem hizmetlerine erişir. …


Photo by Diana Polekhina on Unsplash

Siber zorbalık, dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen zorbalıktır. Bu tür zorbalıklar sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında görülebilir. Hedef seçilen kişileri korkutmaya, kızdırmaya ya da utandırmaya yönelik olarak tekrarlanan bir davranıştır. Verilebilecek örnekler:

  • sosyal medyada bir kişi hakkında yalanlar yaymak ya da utandırıcı fotoğraflar yayınlamak
  • mesajlaşma platformlarından incitici…

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Her geçen gün kişiye gereken yetkinlikler değişip güncellenirken hayatımıza yeni bir kavram girdi. Yaşam boyu öğrenme. Bireyler artık klasik örgün eğitimle yeterli kalmayıp hayatları boyunca kendilerini geliştiriyorlar.

Bu hafta blogumda bu konuyla alakalı bazı terimlere yer vermek istiyorum.

Yaşam boyu öğrenme bireyin kişisel gelişimi-nin yanı sıra içinde bulunduğu toplumda sosyalleşmesine…


Photo by Ali Hajian on Unsplash

Her geçen gün büyüyen Internet aleminde bir şeyleri bulmak zorlaşıyor. Bu zor zamanlarda yardımımıza arama motorları koşuyor. Sürekli gelişen algoritmaları sayesinde bizlere kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Ayrıca arama motorlarının bize sunduğu kolaylıklardan yararlanmak adına bazı stratejilr gelişmiştirilmiştir.

Google Arama Motoru

  • Dil
  • Bölge
  • Son güncelleme tarihi
  • Site veya alan adı
  • Arama terimlerinin sayfada göründüğü…

Photo by Volodymyr Hryshchenko on Unsplash

İletişim insan hayatının her şeyidir diyebiliriz. İçinde bulunduğunuz duyguyu düşüncenizi veya yaşadıklarınızı yalnızca iletişim ile aktabilirsiniz. Bunu iyi yapabilmek her an aktarım yapmayı kolaylaştırır.

İletişim yalnızca konuşmak değildir. Dinlemek, beden diliniz veya mimikleriniz. Hepsi birer aktarıcı rolü üstlenir etkili iletişimde.

İletişim Süreci:

  • Gönderici (Kaynak): Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında sözü söyleyen kişi…

2. bir yazı yazma motivasyonumu bulduktan sonra (aslında blog ödevinin 20 puan olduğunu gördüm :D ) bu girişi yaptığım için kendimi tebrik ve takdir ediyorum.

Bu blogda, dijital okuryazarlık diye bir ders olmasının asıl nedeni olan dijital araçlar hakkında Muhteşem Ergün Hocamızın yazdıklarını tekrar kendi süzgecimden geçireceğim.

İlk olarak konumuz…


Photo by NordWood Themes on Unsplash

Her günümüzün önemli saatlerini dijital dünyada geçiyoruz. Gerçek dünyadan vazgeçip, sanal aleme adımımızı attığımızdan beri bu işin sonu gelmedi bir türlü.

Bu kadar içinde olmamıza rağmen hala öyle bir durumdayız ki bu dünyayı okuyamıyoruz. Çünkü her saniye gelişen, değişen ve yakalaması çok zor bir yer burası. …


Photo by Michał Kubalczyk on Unsplash

Icloud, whose reliability is discussed from time to time, is known as one of the first addresses of Apple users in terms of photo storage. This service offers significant advantages for Apple users, but since it is a closed structure, you may experience difficulties in some operations.

For example, you…

Selim Furkan Gul

Architecture Student. Finance Enthusiast. Design Geek | Productivity. Creativity. Personality. | Passionate about design, sports and fun. | sellim.me

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store